Steeds meer organisaties in de ouderen- en gehandicaptenzorg geven cliënten toegang tot hun dossier via een speciaal cliëntportaal. Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van M&I/Partners naar het gebruik van elektronische cliëntendossiers (ECD’s). Sjaloom Zorg timmert op dat gebied ook hard aan de weg. Eind vorig jaar startten wij – samen met een aantal cliënten en belangenbehartigers – een proefproject om een cliëntportaal te ontwikkelen.

Nauw betrokken

Het doel van een cliëntportaal is simpel: zoveel mogelijk zelfstandigheid en regie over het eigen leven. De cliënt en/of een verwant krijgt (met toestemming van de cliënt) online toegang tot het ECD. Zo weet de cliënt exact wat er gerapporteerd wordt. Hij kan onder meer teruglezen wat voor afspraken er gemaakt zijn over zijn zorgleefplan. Kortom, cliënten (of belangenbehartigers) worden met dit digitale platform nauwer betrokken bij de uitvoering van de begeleiding.
Als voormalig communicatie- en media-adviseur is het een ontwikkeling die ik toejuich. Er kan namelijk veel gewonnen worden met transparant informeren. Het schept vertrouwen. Er wordt vooral duidelijk wát een persoonlijk begeleider (zorgkundige coach) nu eigenlijk doet met alle informatie die naar voren komt tijdens gesprekken of evaluaties met cliënten. Vervolgstappen die voor de zorgprofessional vanzelfsprekend zijn, maar mogelijk niet voor de cliënt en/of verwant. Deze acties worden ‘achter de schermen’ uitgevoerd, maar zijn straks via het cliëntportaal terug te lezen. Door het beschikbaar stellen van deze informatie kunnen vragen worden weggenomen en heel wat frustraties worden voorkomen. Voor de lezer wordt dankzij het cliëntportaal helder wáárom een begeleider regelmatig achter de pc zit en wát hij zo vlijtig aan het rapporteren is.

Lancering

Het inzicht in de rapportages kan bovendien rust geven. Met één druk op de knop is men meteen op de hoogte van de laatste stand van zaken, op ieder gewenst moment van de dag. Dat betekent niet dat het cliëntportaal een controlerende functie heeft. Een ouder verwoordde het nut van het cliëntportaal onlangs perfect: “Ik wil gewoon weten of mijn zoon goed geslapen heeft en zijn medicatie heeft ingenomen. Dan slaap ik ook beter”. Een cliëntportaal draagt dus bij aan een betere kwaliteit van leven, niet alleen van de cliënt, maar ook van diens verwanten. Op dit moment wordt er hard gewerkt om de laatste technische kinken uit de kabel te halen. Het streven is om eind dit jaar het cliëntportaal voor al onze cliënten te lanceren. Wij houden u hierover uiteraard op de hoogte.