Voor de eerste keer is in unieke samenstelling, van cliënten en ouders, de LMR van Smalstad XL (lokale medezeggenschapsraad), in 2018 bij elkaar geweest. Deze unieke samenstelling wierp al direct zijn vruchten af. De cliënten hebben hun zegje kunnen doen en kregen daarvoor een groot compliment van de ouders. Heel serieus werden zaken besproken die te maken hebben met het wonen en welzijn op Tholen.

LMR

Onder andere de overlast van jeugd in de tuin, de verdeling van de coachschappen en de cliënttraining die op Smalstad XL op stapel staat. De notulen zijn door de secretaris opgesteld en rondgestuurd naar alle ouders van Smalstad XL. Vervolgens zijn de notulen van de LMR ook besproken in de bewonersvergadering op Smalstad XL. En dan is het balletje rond!

Medezeggenschap

De aandachtsvelder medezeggenschap zorgt tijdens de bewonersvergadering voor de notulen. Ook deze notulen worden onder alle betrokkenen verspreid. 25 april staat de 3e thema-avond op het programma. Met als thema: vrijwilligers. De cliënten van de CMR en de aandachtsvelders medezeggenschap bespreken tijdens het aandachtsveldersoverleg met elkaar het programma van de thema-avond, de taakverdeling en de stellingen die we op de thema avond hopen te gaan bespreken.

Thema-avond

De eerste thema-avond over voeding en de tweede thema-avond over veiligheid waren beide een groot succes. De stellingen leveren voldoende stof tot spreken op. En het animo onder de cliënten is groot. En hierdoor is ook de medezeggenschap binnen Sjaloom Zorg groot. De cliënten van Sjaloom Zorg krijgen zo een steeds grotere ‘stem’ die gehoord mag worden!


Arianne Ligtendag
Regiomanager