Een nieuwe term binnen ons strategisch beleid is ‘zelforganiserende teams’. Zelforganisatie is een proces waarbij in een chaotisch systeem spontaan structuren ontstaan. Een voorbeeld van ‘zelforganisatie’ is het ontstaan van orde in een doos met kleine en grote ballen als deze flink wordt geschud. Door de zwaartekracht zullen de kleine ballen uiteindelijk onderin komen te liggen. Door een willekeurig handeling (schudden) komt er orde in wanorde.

Zelforganisatie

Zelforganisatie is ook op menselijk niveau een natuurlijk proces. Zodra mensen in een groep samenwerken of samenleven, ontstaat naar mijn idee vanzelf ‘zelforganisatie’. Gespecialiseerde bedrijven bieden coachingstrajecten aan, waarbij succes gegarandeerd wordt. Maar deze diensten kosten veel geld en onderschatten vaak de mogelijkheden die mensen van nature hebben.

Motivatie

Ik ben van mening dat wij ons leven zelf willen organiseren, ongeacht beperking. We willen allemaal werken aan onszelf, al kan dat misschien minimaal. Het belangrijkste zijn de condities waarin dit gebeurt. Als de juiste voorwaarden gecreëerd worden, komt de motivatie vanzelf.

 

Thema-avond

Het mooie is daarbij het ontstaan van creativiteit om aan de doelen in je leven te werken. Een goed voorbeeld is de medezeggenschap van cliënten en belangenbehartigers. 11 oktober vond er in Tholen een thema-avond plaats rondom hygiëne. Ik nodig iedereen uit om aan de slag te gaan met de resultaten van deze avond. De cliënten kunnen en doen er al wat mee. Benieuwd wat er besproken is? Vraag dan aan de aandachtsvelder van jouw locatie naar de uitkomst van deze thema-avond.

 


Peter Goedhart
Manager zorg