Als deelnemer aan de overeenkomst Maatwerkvoorziening maatschappelijke ondersteuning levert Sjaloom Zorg onder andere huishoudelijke zorg (HZ) in de Oosterschelderegio. Zo’n twee jaar geleden kwamen vier collega-zorgaanbieders met het idee om medewerkers huishoudelijke hulp ook lichte begeleidingsactiviteiten te laten uitvoeren. Zo ontstond de pilot ‘HZ-ib’. Een afkorting die staat voor huishoudelijke zorg gecombineerd met individuele begeleiding. Er wordt via de pilot hulp geboden aan een specifieke groep mensen, met een lichte begeleidingsvraag. Zij zijn de grip op het dagelijks leven kwijt of dreigen deze te verliezen.

Begeleiding

Daarom hebben deze mensen hulp nodig bij het zich kunnen handhaven in de maatschappij. De begeleidingsvraag is niet zo complex dat de bouwsteen ‘begeleiding thuis’ noodzakelijk is of dat de cliënt hiervan de noodzaak inziet. De ondersteuning kan niet door het netwerk van de cliënt of door vrijwilligers worden ingevuld. De begeleidingsvraag past ook niet binnen de indicatie huishoudelijke zorg. Het Samenwerkingsverband Welzijnszorg Oosterschelderegio (SWVO) besloot in 2017 de pilot te verlengen. Dat is het moment waarop Sjaloom Zorg is ingestapt.

Een nieuwe kans

Een van onze medewerkers huishoudelijke hulp in Tholen, Naomi Vermaas, nam hiervoor succesvol deel aan de driedaagse training. De scholing HZ-ib bevat de volgende modules: psychische problematiek en het activeren van sombere mensen, basishouding en communicatie, omgaan met grenzen en het netwerk. De scholing werd verzorgd door Lelie Zorggroep en vergoed vanuit de pilot van het SWVO. In zeer korte tijd zijn inmiddels drie HZ-ib-cliënten door de Wmo-consulente van de gemeente Tholen toegewezen aan Sjaloom Zorg. Zo moet onder meer voorkomen worden dat schuldlasten oplopen en vervuiling verergert. Kortom, de inzet van onze medewerkers draagt bij aan het oplossen van de problemen. Sjaloom Zorg laat hierbij haar creatieve, ondernemende, onderscheidende en aanvullende kant zien. Meedoen aan deze pilot geeft ons een nieuwe kans om Zeeland te tonen waar wij goed in zijn; namelijk begeleiding bieden aan mensen met een beperking.


Arianne Ligtendag
Regiomanager